Title: Návrh manipulačního stolu pro bočnice forem na lisování pneumatik
Other Titles: Design of carrier for tire mold sidewall
Authors: Buršík, Jiří
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Votápek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37945
Keywords: manipulační stůl pro bočnici;svařenec;bočnice;swp;navrhování konstrukce;forma pro výrobu pneumatik
Keywords in different language: carrier for tire mold;weldment;sidewall;swp;construction design;tire mold
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh manipulačního stolu pro bočnice forem na lisování pneumatik. V práci je navrženo několik variant konstrukce, ze kterých je hodnocením vybrána nejlepší varianta. Součástí práce jsou kontrolní výpočty, technicko-ekonomické zhodnocení a výkresová dokumentace. Manipulační stůl bude vyrábět firma AZ-CZECH s.r.o.
Abstract in different language: This diploma thesis contains design of Carrar for tire mold sidewall. In this thesis are outlined several possible solutions of design. The best solution is choosed from Q-C diagram. It contains design calculation, technical-economic evaluation and drawings. The Carrier will be produced by company AZ-CZECH s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh_manipulacniho_stolu_pro_bocnice_forem_na_lisovani_pneumatik.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
DP_Bursik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce675,71 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bursik_oponent.pdfPosudek oponenta práce902,04 kBAdobe PDFView/Open
Bursik.pdfPrůběh obhajoby práce258,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.