Title: Návrh laboratoře virtuální reality pro Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
Other Titles: Designing a Laboratory of Virtual Reality for Research Center Řež s.r.o.
Authors: Milatová, Monika
Advisor: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Jansa Jindřich, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38084
Keywords: virtuální realita;jaderná energetika;návrh laboratoře;hmd;hw;sw
Keywords in different language: virtual reality;nuclear energy design of laboratory;hmd;hw;sw
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje návrhu laboratoře pro virtuální realitu, která bude sloužit v Centru výzkumu Řež, s.r.o. jako místo pro simulaci prostor jaderné elektrárny ve 3D prostředí. Také bude sloužit zaměstnancům jako místo pro trénink pracovních postupů a měření, které probíhají v prostorách elektráren. Práce obsahuje rešerši o virtuální realitě a jaderné energetice, návrh softwaru a hardwaru, výběr nejlepší varianty a návrh dispozičního rozložení místnosti. Na závěr jsou zhodnoceny přínosy a nevýhody laboratoře.
Abstract in different language: This bachelor thesis is devoted to designing of laboratory for virtual reality which will serve in the Research Centre Řež, s.r.o. as a place for simulation space of nuclear power plant in 3D environment. It will also serve employees as a place to train workflows and measurements that take place in power plant premises. Research of virtual reality and nuclear energy is conducted, a suggestion of software and hardware, selection of the best variant and layout of the room. In the end are evaluated benefits and disadvantages of the laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_-_Monika_Milatova_2019.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_BP_Milatova.pdfPosudek vedoucího práce780,18 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Milatova.pdfPosudek oponenta práce922,22 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Milatova.pdfPrůběh obhajoby práce548,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.