Title: Racionalizace pracoviště montáže
Other Titles: Rationalization of the installation workshop
Authors: Haas, Jakub
Advisor: Vránek Pavel, Ing.
Referee: Kamaryt Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38088
Keywords: racionalizace;5s;štíhlá výroba;layout
Keywords in different language: rationalization;5s;lean manufacturing;layout
Abstract: Cílem bakalářské práce je racionalizace pracoviště montáže ve společnosti zabývající se výrobou mycích linek. Podstatným prvkem je analýza současného stavu, ze které se pak určují nedostatky, pro které jsou dále vypracovány návrhy řešení. Přínosem je minimalizace potřebné manipulace s materiálem a množství materiálu na pracovišti.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to rationalize of the installation workshop in the company dealing with the production of car washes. An essential element is the analysis of the current state, from which deficiencies are determined, for which solutions are proposed. The benefit is minimizing the necessary material handling and material in the workplace.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jakub_Haas.pdfPlný text práce4,68 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_BP_Haas.pdfPosudek vedoucího práce691,26 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Haas.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Haas.pdfPrůběh obhajoby práce646,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.