Title: Významné vědecké objevy 20. století: objev DNA
Authors: Ferenčíková, Alena
Advisor: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38196
Keywords: genetika;dna;nukleové kyseliny;genetická onemocnění;genetické testování
Keywords in different language: genetics;dna;nucleic acids;genetic diseases;genetic testing
Abstract: Diplomová práce se zabývá významným vědeckým objevem 20. století - objevem DNA. Práce je zaměřená na historický vývoj a osobnosti spojené s DNA a celým vědním oborem genetikou, etiku v genetice, genetickým testováním a vybranými genetickými onemocněními.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with a significant scientific discovery of the 20th century - the discovery of DNA. The work is focused on historical development and personalities connected with DNA and the whole field of genetics, ethics in genetics, genetic testing and genetic diseases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Alena_Ferencikova_2019.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Ferencikova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Ferencikova_2.pdfPosudek oponenta práce922,05 kBAdobe PDFView/Open
Ferencikova_O.pdfPrůběh obhajoby práce352,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.