Title: Stanovení vybraných těžkých kovů elektrochemickými metodami
Other Titles: Determination of selected heavy metals by electrochemical methods
Authors: Kacovská, Andrea
Advisor: Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Štrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38232
Keywords: elektkrochemické metody;polarografie;voltametrie;pulsní voltametrie;anodická rozpouštěcí voltametrie;elektrody;těžké kovy;diferenční pulsní voltametrie;nikl;antimon;mangan
Keywords in different language: electrochemical methods;polarography;voltammetry;pulse voltammetry;anodic stripping voltammetry;electrolysis;electrodes;heavy metals;differential pulse voltammetry;nickel;antimony;manganese
Abstract: Bakalářská práce se zabývá základními elektrochemickými metodami, jejich principy, vlastnostmi a využitím. Podrobněji se v teoretické části věnuje metodě polarografie. V praktické části byly ověřovány teoretické poznatky při stanovení vybraných těžkých kovů pomocí diferenční pulsní polarografie a stripping metod. Nezbytným předpokladem, a tudíž nedílnou částí praktické části, bylo seznámení se s přístrojem, jeho zapojením a praktickým využitím.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with basic electrochemical methods, their principles, features and application. In the theoretical part, the thesis focuses in more detail on the method of polarography. The practical part verifies the theoretical knowledge by identifying selected heavy metals by means of differential pulse polarography and stripping methods. An essential prerequisite and therefore an integral part of the practical part was to learn how to operate the equipment that is used in laboratories to carry out voltammetric measurements and to understand its functioning and application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Andrea Kacovska.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Kacovska_Andrea_BP.pdfPrůběh obhajoby práce264,03 kBAdobe PDFView/Open
Kacovska_Andrea_VBP.pdfPosudek vedoucího práce908,47 kBAdobe PDFView/Open
Kacovska_Andrea_OBP.pdfPosudek oponenta práce854,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.