Title: Jaderné reakce a využití jaderné energie
Other Titles: Nuclear reactions and use of nuclear energy
Authors: Mrázová, Marie
Advisor: Sirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
Referee: Štrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38233
Keywords: atom;radioaktvita;jaderné reakce;jaderné štěpení;jaderná fúze;jaderný reaktor;tokamak
Keywords in different language: atom;radioactivity;nuclear reaction;nuclear fission;nuclear fusion;nuclear reactor;tokamak
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá využitím jaderné energie. Obsahuje popis struktury atomu, zvláště pak jeho jádra. V další části je popsaná radioaktivita, kde je každý z typů radiace popsán do detailu. Velká část této práce je zabývá jadernými reakcemi - jaderným štěpením a jadernou fúzí. Poslední část práce je věnována využití štěpné jaderné energie i fúzní jaderné energie v jaderných elektrárnách a jaderných zbraních.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the use of the nuclear energy. There is a description of the structure of the atom, specifically of its nucleus.In the next section is described radioactivity, where each of the radiation types is described in detail. A large part of this thesis is devoted to nuclear reactions - fission and the fusion. Final part covers the use of the fission nuclear energy as well as the thermonuclear energy in the nuclear power plants and the nuclear weapons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova_Marie_BP.pdfPrůběh obhajoby práce261,9 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova_Marie_OBP.pdfPosudek oponenta práce858,05 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova_Marie_VBP.pdfPosudek vedoucího práce711,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.