Title: Postavení soudního exekutora v české republice
Other Titles: The Position ofa Court Distrainer in the Czech Republic
Authors: Havlice, Alan
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38348
Keywords: soudní exekutor;exekuce;úřad;výkon rozhodnutí;insolvenční;rozhodčí;rozhodce;notář;místní příslušnost;zastavení exekuce;náklady exekuce
Keywords in different language: court distrainer;distraint procedure;office; enforcement;insolvency;arbitration;arbitrator;notary public;local jurisdiction;suspending of distraint procedure;costs of distraint procedure
Abstract: Rigorózní práce se zabývá postavením soudního exekutora v České republice při výkonu exekuční činnosti prováděné dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ve znění pozdějších předpisů. Dále vývojem exekučního řízení od roku 1918, srovnáním s dalšími právnickými profesemi a vlivem jiných řízení na exekuce, komparací s postavením soudních exekutorů ve vybraných zemích a rozborem nákladů exekuce.
Abstract in different language: This rigorous thesis deals with the position of a court distrainer in the Czech Republic during the performance of a distraint procedure according to Act No. 120/2001 Coll., on court-appointed distrainers and distraining activities (Rules of Distraining) as amended. Further in his work, the author gives an overview of the history of a distraint procedure from 1918 onwards, a comparison to other legal professions and the influence of other proceedings on ongoing distraining proceedings. Last but not least, the thesis compares the position of a Czech court distrainer with its counterparts in several selected countries and brings a research of the costs of distraint procedures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rigorozni prace Postaveni soudniho exekutora v CR.pdfPlný text práce935,62 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Havlice.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Havlice.pdfPosudek oponenta práce885,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Havlice.pdfPrůběh obhajoby práce254,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.