Title: Čtyřdobý atmosférický zážehový motor
Other Titles: Four-stroke naturally aspirated gasoline engine
Authors: Zeman, Pavel
Advisor: Votápek Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Vokáč Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38522
Keywords: spalovací motor;zážehový motor;atmosférický motor;konstrukce;kompresní poměr;1d model;lotus engine
Keywords in different language: combustion engine;spark-ignited engine;naturally aspirated engine;design;compression ratio;1d model;lotus engine simulation
Abstract: Práce se zabývá problematikou návrhu atmosférického zážehového spalovacího motoru se splněním požadovaných parametrů. Zahrnuje tvorbu 1D modelu pomocí programu Lotus engine a konstrukční návrh motoru v CAD systému se zapracováním základních prvků motoru.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the design of an atmospheric spark-ignition engine to meet the required parameters. It includes build of a 1D model using Lotus engine simulation programme and engine design in a CAD system and verification of selected parts incorporating basic engine features.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZEMAN_S16N0022P_MOTOR_2019.pdfPlný text práce11,89 MBAdobe PDFView/Open
DP_Zeman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce668,92 kBAdobe PDFView/Open
DP_Zeman_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Zeman.pdfPrůběh obhajoby práce215,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.