Title: Návrh držáku ultrazvukové sondy pro robotický manipulátor
Other Titles: Design of the ultrasonic probe holder for robotic manipulator
Authors: Švec, Jan
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Hodač Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38523
Keywords: ndt inspekce;držák ultrazvukové sondy;robotická modulární platforma
Keywords in different language: ndt inspection;ultrasonic probe holder;robotic modular platform
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem držáku ultrazvukových sond pro robotický manipulátor. Držák umožňuje nesení sondy pro NDT inspekce v prostředí energetických bloků. V první části práce je vytvořen přehled používaných metod nedestruktivního testování a jejich princip. Dále jsou shrnuty automatizační trendy v tomto oboru. V praktické části byly vytvořeny návrhy požadovaného držáku a zdvihacího zařízení. Z těchto návrhů byla vytvořena výkresová dokumentace.
Abstract in different language: This thesis deals with the design of ultrasonic probe holder for robotic manipulator. The holder allows the probe to be supported for NDT inspection in an energy block environment. In the first part of the thesis is an overview of the most used non-destructive testing methods and their principle. Furthermore, automation trends in this field are summarized. In the practical part were created proposals of required holder and lifting device. From these designs there was drawing documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jan Svec Navrh drzaku ultrazvukove sondy pro roboticky manipulator.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
DP_Svec_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
DP_Svec_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce673,23 kBAdobe PDFView/Open
Svec.pdfPrůběh obhajoby práce214,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.