Title: Specifika plánování a řízení veřejně prospěšných projektů
Other Titles: Specification planning and management of public benefit projects
Authors: Bečvářová, Michaela
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38702
Keywords: projekt;řízení a plánování;veřejně prospěšný projekt;strukturální fondy;neziskové organizace
Keywords in different language: project;planning and management;public benefit projects;structural funds;non-profit organizations
Abstract: Předložená práce je zaměřena na specifika při plánování, řízení a financování veřejně prospěšných projektů. Cílem práce je uvést podobnosti a rozdíly při plánování, realizaci a řízení projektů s komerčním záměrem a projektů veřejně prospěšných. Vymezuje základní pojmy týkající se komerčních a veřejně prospěšných projektů. Práce dokumentuje plánování a řízení na daném veřejně prospěšném projektu ve společnosti Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on specification of planning, managing and financing of public benefit projects. The aim of the thesis is to introduce similarities and differences of planning, implementation and management between commercial projects and public benefit projects. The diploma thesis defines the basic terms related to commercial projects and public benefit projects. The thesis shall document planning and management of the specific public benefit project in the non-profit organization The Center of Applied Research and Further Education, o.p.s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!DP-Becvarova-FINAL.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
DP_Becvarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce221,26 kBAdobe PDFView/Open
DP_Becvarova_OP.pdfPosudek oponenta práce228,7 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce63,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.