Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analysis and subsequent optimalization of selected business processes
Authors: Krouza, Vítězslav
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38709
Keywords: podnikové procesy;optimalizace;logistika;alfmeier;uložení palet;modelování podnikových procesů;přenos informací;podnikové systémy
Keywords in different language: business processes;optimalization;logistics;alfmeier;pallet loading;business process modeling;information transfer;enterprise systems
Abstract: Diplomová práce se zabývá optimalizací vybraných procesů ve společnosti Alfmeier s.r.o. se zaměřením na logistiku. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá optimalizací uložení palet v přepravním kontejneru. Druhá část se zabývá optimalizací příjmu komponent pomocí přejímání paletových etiket.
Abstract in different language: The thesis deals with optimization of selected processes in the company Alfmeier s.r.o. focusing on logistics. It is divided into two main parts. The first part deals with the optimization of pallet storing in a transport container. The second part deals with optimization of components receiving by accepting the supplier's labels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_krouza_K17N0102P.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Krouza_OP.pdfPosudek oponenta práce240,28 kBAdobe PDFView/Open
DP_Krouza_VP.pdfPosudek vedoucího práce227,74 kBAdobe PDFView/Open
Krouza - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.