Title: Vývoj libanonského ústavního práva
Other Titles: The Evolution of Lebanese Constitutional Law
Authors: Hanzlová, Karolína
Advisor: Pezl Tomáš, JUDr. Ph.D.
Referee: Forejtová Monika, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38717
Keywords: ústavní právo;ústava;libanonská republika;tá´ifská dohoda;národní pakt;politický konfesionalismus;náboženská společnost;blízký východ
Keywords in different language: constitutional law;constitution;the lebanese republic;ta´if accord;national pact;political confessionalism;religious societies;middle east
Abstract: Libanonská republika zemí regionu Blízkého východu, která byla podobně jako jiné státy v této oblasti původně jednou z provincií Osmanské říše a po jejím rozpadu na konci první světové války prošla náročným ústavním vývojem včetně francouzské mandátní správy. Na vývoji nového právního řádu se podepsalo jak toto působení evropské velmoci, tak i specifické společenské uspořádání a ekonomický rozvoj. Všechny tyto faktory činí ze současného Libanonu po všech stránkách výjimečnou, jejíž ústavnímu vývoji nebyl dosud v české odborné literatuře věnován dostatečný prostor. Cílem diplomové práce je v historických a politologických souvislostech představit právní předpisy, které v současnosti tvoří ústavní právo a objasnit, co vedlo k jejich přijetí a dále které státy přispěly k jejich přijetí, a rovněž v čem tkvěly nedostatky právní úpravy a k jakým komplikacím by mohlo dojít v budoucnosti.
Abstract in different language: The Lebanese Republic is a country of the Middle Eastern region, that has been initially one of the provinces of the Ottoman Empire, similarly to other states in that area. After its disintegration at the end of the World War I it went through difficult constitutional development including the French mandate. The evolution of the new legal order was influenced by the impact of this European power and specific social organization and economical development as well. All those factors are making Lebanon exceptional in all aspects, but its evolution of constitutional law has never been discussed in Czech academic literature sufficiently. The object of this diploma thesis is to introduce legal documents, that are currently creating the constitutional law, regarding the historical and political background and also to show, what were the reasons of its adoption and which countries contributed to this adoption. In additon it indicates what were the deficiencies of legal adjustments and what complications might occur in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komplet.HAnzal3.pdfPlný text práce989,26 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlova PE.pdfPosudek vedoucího práce800,02 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlova FO.pdfPosudek oponenta práce847,99 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce314,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.