Title: Digitalizace prostor univerzitního kampusu s pomocí laserového skenování
Other Titles: Digitisation of university campus by the laser scanning
Authors: Kovařík, Matěj
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38758
Keywords: laserové skenování;3d;bodové mračno;kampus;cyclone;leica scan station c5
Keywords in different language: laser scanning;3d;point cloud;campus;cyclone;leica scan station c5
Abstract: Diplomová práce se zabývá digitalizací části univerzitního kampusu s pomocí 3D laserového skenování. Výsledkem této práce je rozsáhlé bodové mračno, které bude možné využít k dalším aplikacím. V práci je uveden způsob měření pomocí laserové technologie, popis měřící techniky a postup získání a zpracování dat. Dále je analyzován vztah mezi časovou náročností skenování a zvoleným rozlišením skeneru.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on digitisation of a part of university campus using 3D laser scanning. The result of this thesis is an extensive point cloud which will be used for other applications. In the thesis, a way of laser measuring, a description of measuring equipment and a procedure of acquisition and data processing is described. Further, there is an analysis of the relationship between duration of scanning and selected scanner resolution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matej_Kovarik_DP.pdfPlný text práce5,57 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP _Kovarik.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Kovarik_001.pdfPosudek vedoucího práce770,17 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Kovarik.pdfPrůběh obhajoby práce447,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.