Title: Středověké Strakonice jako aristokratická a řádová rezidence
Other Titles: Medievel Strakonice as an Aristocratic and Religious Residence
Authors: Plechatá, Žaneta
Advisor: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39163
Keywords: řád johanitů;strakonice;bavorové;představitelé řádu;hrad
Keywords in different language: order of knights of the hospital of saint john of jerusalem;strakonice;bavors;representatives of the order;castle
Abstract: Moje práce zpracovává dějiny Strakonic ve 13. až 15. století, kde se především zaměřuji na specifickou situaci hradu, který byl v držení Bavorů ze Strakonic a zároveň v něm byla komenda řádu sv. Jana Jeruzalémského čili johanitů. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První krátká kapitola se věnuje počátkům poddanského města a hradu ve vrcholném středověku. V následující části jsem pak podrobně zpracovala děje související s hlavními představiteli rodu Bavorů, z nichž byl vzhledem k řádu nejdůležitější Bavor I. ze Strakonic, který johanitům daroval roku 1243 polovinu strakonického hradu ke zřízení řádové komendy. Poslední kapitola se věnuje přímo johanitům, kteří se roku 1402 stávají majiteli celého strakonického panství a od roku 1420 zde dokonce sídlil jejich generální velkopřevor pro české země. Strakonice se v té době proměnily v nejvýznamnější českou johanitskou lokalitu. V práci se také zaměřuji na důležité řádové osobnosti spojené se strakonickou komendou.
Abstract in different language: My thesis focuses on the history of the town Strakonice from the 13th to 15th century. In this work I primarily focus on the specific situation of the castle which was held by Bavors of Strakonice and at the same time it was a commendary of the Order of Knights of the Hospital of Saint John of Jerusalem. The undergraduate thesis is divided into three chapters. The first short chapter is devoted to the beginnings of the town and the castle in the Late Middle Ages. In the next part I examined in detail the happenings connected with the main representatives of the house of Bavors from which the most important was, according to the Johannite Church, Bavor I, who gave the Johannites the half of the castle to establish their commendary there in 1243. The last chapter focuses directly on the Johannites who became the owners of the whole dominion of Strakonice in 1402 and from 1420 the dominion even became the residence of the Prior General for the Czech lands. During these times Strakonice became the most important location for the Czech Johannites. In this work I also focus on the important figures of the order connected with the commendary of Strakonice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zaneta Pasavova.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFView/Open
Pasavova V.pdfPosudek vedoucího práce441,63 kBAdobe PDFView/Open
Pasavova O.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Pasavova P.pdfPrůběh obhajoby práce269,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.