Title: Komponenta pro přenos dat mezi e-shopem a účetním systémem
Other Titles: Component for data transmission between e-shop and accounting system
Authors: Soukup, Miroslav
Advisor: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Nykl Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39188
Keywords: php;webová aplikace;účetní systém;komponenta;http komunikace;xml;návrhový vzor
Keywords in different language: php;web application;accounting system;component;http communication;xml;design pattern
Abstract: Diplomová práce se zabívá realizací PHP knihovny, která zajistí komunikaci mezi e-shopem či jinou webovou aplikací a účetním systémem. Cílem je vytvořit tuto knihovnu, která bude dostupná přes composer a bude pro ni vytvořeno rozšíření do Nette frameworku. Teoretická část se zabývá průzkumem účetních systémů a popisem prvků, ze kterých se knihovna skládá. Praktická část této práce obsahuje návrh knihovny, její následnou implementaci a pokrytí implementace testy.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the implementation of the PHP library, which ensures communication between e-shop or another web application and accounting system. The goal is to create library, which will be available via composer, and to create extension for Nette framework. The theoretical part deals with the survey of accounting systems and the description of the elements that make up the library. The practical part of this thesis contains the design of the library, its subsequent implementation and coverage of the implementation tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A16N0092P_Soukup_DP.pdfPlný text práce11,05 MBAdobe PDFView/Open
A16N0092Pposudek-ved.PDFPosudek vedoucího práce357,78 kBAdobe PDFView/Open
A16N0092Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce435,15 kBAdobe PDFView/Open
A16N0092Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce198,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.