Title: Činnosti vedoucí ke správnému chápání prostorových útvarů na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Activities leading to the correct understanding of three dimensional shapes in primary schools
Authors: Trávníčková, Andrea
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39199
Keywords: prostorový útvar;těleso;stereometrie;prostorová geometrie;prostorová představivost;hranol;kvádr;krychle;jehlan;válec;kužel;koule
Keywords in different language: dimensional shape;geometric shape;stereometry;solid geometry;geometry and the imagination;a prism;a cuboid;a cube;a pyramid;a cylinder;a cone;a sphere
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na činnosti vedoucí ke správnému chápání prostorových útvarů na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část řeší pojem prostorový útvar, dále se zabývá klasifikací prostorových útvarů, charakteristikou základních těles a tělesy v učivu matematiky základní školy. Cílem praktické části práce je realizace a reflexe vytvořených činností pro 1. stupeň základní školy, které mohou u žáků vytvořit správnou představu jednotlivých těles a jejich vlastností.
Abstract in different language: My thesis is focused on the activities leading to the correct understanding of three dimensional shapes at primary schools. The work is divided into two parts: a theoretical and practical. The practical one solves a concept of a dimensional shape. Moreover it deals with its classification, characterization of basic figures and the figures in Mathematics curriculum of the primary school. The aim of the practical part of the thesis is a realization and reflexion of the activities created for primary schools, which can help pupils to create right ideas about particular shapes and their features.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Tra_vni_c_kova_ Andrea.pdfPlný text práce9,73 MBAdobe PDFView/Open
Travnickova posudek741.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace A. Travnickove.pdfPosudek vedoucího práce148,88 kBAdobe PDFView/Open
Travnickova protokol766.pdfPrůběh obhajoby práce529,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.