Title: Dirichletův princip
Other Titles: Pigeonhole principle
Authors: Ulrychová, Barbora
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39207
Keywords: dirichletův princip;holubníkový princip;zásuvkový princip;dirichlet;řešené úlohy s dirichletovým principem;dirichletův princip v aritmetice;dirichletův princip v algebře;dirichletův princip v geometrii
Keywords in different language: dirichlet principle;pigeonhole principle;dirichlet;solved problems with dirichlet principle;dirichlet principle in arithmetic;dirichlet principle in algebra;dirichlet principle in geometry
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje tzv. Dirichletovu principu nebo také někdy nazývanému holubníkovému či zásuvkovému principu. Obsahuje definici Dirichletova principu jak v základní, tak v obecné verzi. Součástí je i krátký popis života a díla Johanna Petera Gustava Lejeune Dirichleta, muže, po němž byl princip pojmenován. Dále práce obsahuje sbírku příkladů, které k získání řešení či k dokázání určitého tvrzení využívají Dirichletův princip. Všechny příklady jsou doplněny o postup řešení a k některým geometrickým úlohám je připojeno i grafické řešení. Úlohy jsou rozděleny do čtyř tématických celků: úlohy z reálného života, aritmetika, algebra a geometrie.
Abstract in different language: This thesis deals with the Dirichlet principle. It contains a definition of the Dirichlet principle in both basic and general versions. It also includes a short description of the life and work of Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, the man after which the principle was named. The work also contains a collection of examples that use the Dirichlet principle to obtain a solution. All examples are complemented by the solution procedure and some geometric tasks are accompanied by a graphical solution. The tasks are divided into four thematic units: real life tasks, arithmetic, algebra and geometry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Barbora Ulrychova - Dirichletuv princip.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Posudek diplomove prace Ulrychova.pdfPosudek oponenta práce126,37 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Ulrychova.pdfPosudek vedoucího práce29,31 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Ulrychova797.pdfPrůběh obhajoby práce650,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.