Title: Průmysl západočeské metropole - industrializace historické Plzně
Other Titles: Industry of west Bohemia - industrialisation of historical Pilsen
Authors: Heicl, Jakub
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39284
Keywords: historie;plzeň;průmysl;industrializace;pivovarnictví;strojírenství;škola;metodika;žák;pracovní list;analýza.
Keywords in different language: history;pilsen;industry;industrialisation;brewing;engineering;school;methodology;pupil;worksheet;analysis.
Abstract: Diplomová práce si klade za cíl porovnat rozvoj průmyslu v různých historických obdobích města Plzně. Diplomová práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji především pojmům a teoriím, které souvisejí s daným tématem. V praktické části se soustředím především na pomůcky, které se mohou využívat při výuce dějepisu na druhém stupni základních škol. Součástí diplomové práce je i příručka pro základní školy z předmětu dějepis.
Abstract in different language: This thesis aims to compare industry development in various historical periods of the Pilsen city. Thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical section, I deal mainly with concepts and theories related to the subject. In the practical part, I focus on the aids that can be used to teach history in the second tier of primary schools. The thesis also includes a guide for primary schools from the history subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Jakub Heicl - PRUMYSL ZAPADOCESKE METROPOLE.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Heicl V.pdfPosudek vedoucího práce741,16 kBAdobe PDFView/Open
Heicl O.pdfPosudek oponenta práce545,39 kBAdobe PDFView/Open
Heicl P.pdfPrůběh obhajoby práce230,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.