Title: Návrh systému komunikace se zákazníky v prostředí malého podniku
Other Titles: Suggestion of communication system with customers in a small company
Authors: Ulrychová, Monika
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39331
Keywords: marketing;marketingová strategie;komunikační politika;malý podnik;swot analýza;analýza 7s
Keywords in different language: marketing;marketing strategy;communication policy;small company;swot analysis;7s analysis
Abstract: Práce obsahuje návrh pro zlepšení komunikace vybraného malého podniku vhodným výběrem marketingové strategie. Výsledný návrh vychází z dílčích externích a interních analýz podniku, které umožnily zmapování současné situace a prostředí podniku
Abstract in different language: The thesis contains a suggestion for improving communication with customers of selected small company by appropriate selection of marketing strategy. The resulting suggestion is based on partial external and internal analyzes of the company which enabled to map the current situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_UlrychovaMonika.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_BP_Ulrychova.pdfPosudek vedoucího práce630,96 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Ulrychova.pdfPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Ulrychova.pdfPrůběh obhajoby práce606,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.