Title: Senzory plynů a jejich využití při analýze plynných směsí
Other Titles: Gas sensors and their use in the gas mixture analysis
Authors: Smítka, Václav
Advisor: Vik, Robert
Referee: Kuberský, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3937
Keywords: Senzor plynu;analýza plynných směsí;fyzikální vlastnosti plynů;principy detekce plynných látek
Keywords in different language: Sensors of gas;gaseous mixture analysis;physical properties of gas;detection principles of gaseous matter
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na postupy a prostředky analýzy plynných směsí. Úvodní teoretická část obsahuje stručný popis fyzikálních vlastností využívaných při detekci plynů. Zároveň uvádí souvislosti převodu chemických vazeb a reakcí na fyzikálně měřitelné projevy. V navazující druhé části jsou teoretickým principům přiřazeny konkrétní realizace senzorů plynů, popsána je jejich konstrukce a použitelnost v analýze plynných směsí. Závěrečná část přináší možné perspektivy rozvoje senzorů plynů.
Abstract in different language: The master thesis presents procedures and means of gaseous mixture analysis. Introductory chapter contains a brief description of the physical properties used for gas detection. It also presents associate transfers of chemical bonds to physical measurable values. In the second part, the theoretical principles are assigned with certain solutions of gas sensors; there are described construction and applicability of sensors in the analysis of gaseous mixture. The final section deals with possible perspective for the development of gas sensors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Smitka Vaclav.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
047129_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce392,56 kBAdobe PDFView/Open
047129_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,18 kBAdobe PDFView/Open
047129_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce276 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.