Title: Literární Petrohrad
Other Titles: Literary St. Petersburg.
Authors: Müller, Anastasia
Advisor: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39517
Keywords: literární petrohrad;popis petrohradu;petrohrad dostojevského;petrohrad puškina;petrohrad gogola;exkurze po literárním petrohradu;sankt-peterburg;vypracovaná hodina rki.
Keywords in different language: literary saint petersburg;description of saint petersburg;saint petersburg by dostoevsky;saint petersburg by pushkin;saint petersburg by gogol;trip to literary saint petersburg;saint-petersburg;designed lesson of russian as a second language.
Abstract: Diplomová práce na téma "Literární Petrohrad": krátce seznamuje čtenáře se základní kulturní a historickou informaci o městě, analyzuje popis města Města v dílech F. M. Dostojevského, A. S. Puškina a N. V. Gogola a porovnává je. Ve druhé kapitole je prezentována unikátní jednodenní exkurze zahrnující literární místa v Petrohradě. Třetí kapitola zahrnuje metodický rozpracovanou hodinu RKI s použitím teoretických informaci z první kapitoly a praktických informaci z druhé kapitoly, tedy z exkurze.
Abstract in different language: The graduate thesis "Literary Saint Petersburg" provides basic information about history and culture of the city, analyses the description of it in the publications "Cities" by F. M. Dostoevsky, A. S. Pushkin and N. V. Gogol and compares them. The second chapter presents a unique one-day trip to Saint Peterburg including literary places there. A lesson on Russian as a second language is designed in the third chapter. Theoretical information from the first chapter and practical information from the second chapter are used in the designed lesson.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_A_Muller_DP.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Val_Muller.pdfPosudek vedoucího práce834,48 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Pesk_Muller.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
obh_Muller.pdfPrůběh obhajoby práce288,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.