Title: Obaly a skladování v logistice vybrané firmy
Authors: Dobiášová, Hana
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kresa Zdeněk
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40118
Keywords: logistika;skladování;sklad;distribuční centrum;obaly;obalový systém;distribuční proces
Keywords in different language: logistics;stocking;warehouse;distribution center;packagings;packaging system;distribution process
Abstract: Předložená práce analyzuje stávající logistiku firmy Plzeňský Prazdroj, a.s. se zaměřením na obaly a skladování v České republice. K realizaci bakalářské práce bylo využito odborné literatury, interních zdrojů podniku a osobních konzultací se zaměstnanci firmy. Počátek práce je věnován teoretickému úvodu do logistiky, vymezení základních pojmů a logistických činností. Následující část práce popisuje základní údaje o podniku. Dále jsou v práci analyzovány obaly a obalový systém firmy. Práce se následně věnuje problematice skladování obalů a výrobků. Dále je zmíněna přeprava. Poté je popsán distribuční proces cesty výrobku až k zákazníkovi. Nedílnou součástí práce jsou i návrhy na zlepšení, kterými by bylo možné se zabývat dále v případě, že by podnik chtěl vylepšit svůj obalový systém.
Abstract in different language: The presented thesis analyzes current logistics of the company Plzeňský Prazdroj, a.s. and focuses on packagings and stocking in the Czech Republic. This bachelor thesis was realized by professional literature, internal resources of the company and personal consultations with company employees. The first part contains a theory of logistics, definitions of basic concepts and logistics activities. The following part of the thesis provides basic information about the company. Another part of the thesis analyzes packagings and packaging system of the company. The next part is dedicated to the stocking of packagings and products. Thereafter transport is mentioned. Then the distribution channel is described. An integral part of the work are also suggestions for improvement, which could be discussed further if the company would like to improve its packaging system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dobiasova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Dobiasova_Hana_v.pdfPosudek vedoucího práce156,83 kBAdobe PDFView/Open
Dobiasova_Hana_o.pdfPosudek oponenta práce104,15 kBAdobe PDFView/Open
Dobiasova_p.pdfPrůběh obhajoby práce57,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.