Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠpottová Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSys, Daniel
dc.contributor.refereeCharvát Luboš, Mgr.
dc.date.accepted2020-6-19
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:04Z-
dc.date.available2019-3-28
dc.date.available2020-11-10T00:30:04Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-15
dc.identifier81941
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40315-
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá vlivem cílených kompenzačních cvičení na posturální funkce a flexibilitu hráčů ve věku 10-11 let klubu SK SENCO Doubravka. Vstupní a výstupní diagnostiky stavu posturální funkce a flexibility se aktivně zúčastnilo šestnáct hráčů experimentální skupiny, kteří prováděli intervenční kompenzační program po dobu tří měsíců a šestnáct hráčů kontrolní skupiny, kteří byli bez pohybové intervence. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí matematicko-statistických metod a byly zaznamenány do tabulek a grafů. Na základě stanovených hypotéz a jejich ověření konstatujeme hlavní závěry: kompenzační cvičení mají pozitivní vliv na posturální funkci a flexibilitu hráčů SK SENCO Doubravka U-11. Výše uvedené závěry a výsledky této diplomové práce mohou posloužit jako doporučení pro praxi.cs
dc.format115 s. (115 922 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectposturální funkcecs
dc.subjectflexibilitacs
dc.subjectfotbalový výkoncs
dc.subjectkompenzační cvičenícs
dc.subjectsvalová dysbalancecs
dc.titleVliv cílených kompenzačních cvičení na stav posturální funkce a flexibility hráčů týmu SK SENCO Doubravka U-11.cs
dc.title.alternativeThe effect of compensation exercises targeted on postural function and flexibility of team players SK SENCO Doubravka U-11.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPedagogika pohybové prevence
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe presented master thesis deals with the effect of compensatory exercises targeted on postural functions and flexibility of the SK SENCO Doubravka club players who are in age 10 - 11. Sixteen players in the experimental group actively participated in an input and output diagnostics of state of postural function and flexibility. This group carried out an intervention compensation program for three months. Sixteen players in the control group actively participated in an input and output diagnostics of state of postural function and flexibility. This group were without movements intervention. The results were evaluated using mathematical-statistical methods and were written down in tables and graphs. Based on the established hypotheses and their verification, we state the following main conclusions: compensatory exercises have a positive effect on the postural function and flexibility of SK SENCO Doubravka players U-11.The above-mentioned conclusions and results of this master thesis can serve as recommendations for practice.en
dc.subject.translatedpostural functionen
dc.subject.translatedflexibilityen
dc.subject.translatedfootball performanceen
dc.subject.translatedcompensatory exercisesen
dc.subject.translatedmuscle imbalanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniel Sys - diplomova prace.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Sys D. - OP.pdfPosudek oponenta práce135,88 kBAdobe PDFView/Open
Sys.pdfPrůběh obhajoby práce57,58 kBAdobe PDFView/Open
Sys D. - VP.pdfPosudek vedoucího práce166,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.