Title: Univerzální USB programátor pro mikroprocesory
Other Titles: Universal USB programmer for microprocessors
Authors: Ferkl, Lukáš
Advisor: Čermák, Karel
Referee: Bartl, Matouš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4032
Keywords: mikroprocesor;univerzální programátor;virtuální sériový port;microchip;PIC;Atmel;AVR;USB
Keywords in different language: microcontroller;universal programmer;virtual serial port;microchip;PIC;Atmel;AVR;USB
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh a praktickou realizaci univerzálního USB programátoru pro 8-bitové mikroprocesory Atmel AVR a Microchip PIC. Poukazuje na možnosti využití mikroprocesor s integrovaným USB modulem v kombinaci s virtuálním sériovým portem.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents the design and practical realization of the universal USB programmer for 8-bit microcontrollers Atmel AVR and Microchip PIC. It refers to possibilities of use of microcontroller with integrated USB module in combination with a virtual serial port.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Ferkl_E09B0262P.pdfPlný text práce6,51 MBAdobe PDFView/Open
047232_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,96 kBAdobe PDFView/Open
047232_oponent.pdfPosudek oponenta práce437,09 kBAdobe PDFView/Open
047232_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.