Title: Termochemické výpočty v přípravě budoucích učitelů chemie
Other Titles: Thermochemistry calculations in preparation of future chemistry teachers
Authors: Doležálková, Marcela
Advisor: Štrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
Referee: Sirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40413
Keywords: termochemie;reakční teplo;termochemické zákony;termochemické výpočty
Keywords in different language: thermochemistry;enthalpy;rules of thermochemistry;thermochemistry calculations
Abstract: Práce se věnuje problematice termochemie. Popisuje reakční teplo a jak jej vypočítat. V teoretické části jsou popsány standardní slučovací a spalné entalpie. Stručně rozebírá termochemické zákony: Lavoisierův-Laplaceův zákon, Hessův zákon a Kirchhoffův zákon. Praktická část se věnuje srovnání výsledků studentů kurzu fyzikální chemie a jednotlivých typů úloh z termochemie. Práce obsahuje vyhodnocení testových úloh a dotazníku, které byli vyplněny studenty oboru chemie na FPE ZČU v Plzni. Jsou zde popsány vybrané učebnice chemie pro ZŠ a SŠ, které obsahují kapitoly věnující se termochemii.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on thermochemistry issues. The enthalpy and how to calculate the enthalpy are described in this work. In the theoretical part are described standard enthalpy of formation and enthalpy of combustion. Briefly, the rules of thermochemistry such as Lavoisier and Laplace's law, Hess' law, and Kirchhoffs' law are described as well. The practical part is dedicated to the comparison of students' results. Students were participants of the Physical Chemistry course at the Faculty of Education, the University of West Bohemia in Pilsen. The evaluation of the students' test tasks and questionnaires is included in this thesis as well. Finally, in this work selected chemistry textbooks for secondary school and high school containing thermochemistry chapters are listed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcela Dolezalkova,Termochemicke vypocty v priprave budoucich ucitelu chemie, 2020.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni KP Dolezalkova R 2020 vedouci Strofova.pdfPosudek vedoucího práce104,29 kBAdobe PDFView/Open
posudek KP Dolezalkova R 2020 oponent Sirotek.pdfPosudek oponenta práce77,33 kBAdobe PDFView/Open
M. Dolezalkova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce33,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.