Title: Nekovové prvky a jejich významné sloučeniny
Other Titles: Non-metallic elements and their significant compounds
Authors: Horažďovská, Nicola
Advisor: Sirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
Referee: Štrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40418
Keywords: nekovy;periodická soustava prvků;vodík;kyslík;uhlík;dusík;fosfor;síra;halogeny;vzácné plyny
Keywords in different language: non-metals;periodic table;hydrogen;oxygen;carbon;nitrogen;phosphorus;sulphur;halogens;rare gases
Abstract: Bakalářská práce pojednává o nekovech, tj. o skupině prvků s nekovovými vlastnostmi. Mezi nekovy se řadí vodík, kyslík, uhlík, dusík, fosfor, síra, dále pak halogeny (fluor, chlor, brom a jod) a vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon a radon). Cílem práce je teoreticky zpracovat uvedenou problematiku týkající se skupiny nekovů. V úvodu práce jsou popsány typické vlastnosti nekovů jako celé skupiny prvků. V další části se práce věnuje fyzikálním a chemickým vlastnostem, způsobům přípravy a výroby jednotlivých zástupců nekovů a jejich významným sloučeninám, zejména se zaměřením na jejich využití a význam v praxi.
Abstract in different language: The bachelor thesis is about non-metals, i.e. a group of elements with non-metallic properties. Non-metals include hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, halogens (fluorine, chlorine, bromine and iodine) and rare gases (helium, neon, argon, krypton, xenon and radon). The thesis theoretically discuss about the group of non-metals. The introduction of the work describes the typical properties of non-metals as whole groups of elements. In the next part, the work deals with individual representatives of non-metals. It describes their physical and chemical properties, methods of preparation and production, their significant compounds, application and importance in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Ruzickova PDF.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni KP Ruzickova R 2020 vedouci Sirotek.pdfPosudek vedoucího práce69,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek KP Ruzickova R 2020 oponent Strofova.pdfPosudek oponenta práce65,96 kBAdobe PDFView/Open
N. Ruzickova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce32,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.