Title: Péče o dítě do tří let. Tematický rusko - český slovník
Other Titles: Child care up to three years old. Thematic Russian-Czech dictionary
Authors: Podberetska, Ruslana
Advisor: Pešková, Michaela
Referee: Sováková, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4045
Keywords: péče o dítě;očkování;dětské nemoci;dětská řeč;těhotenství;porod;ruská deminutiva;hypokoristika
Keywords in different language: Childcare;vaccination;childhood diseases;baby-talk;pregnancy;childbirth;russian diminutives;hypocorism
Abstract: Diplomová práce obsahuje ruský tematický slovník z oblasti péče o dítě do tří let pro potřeby tlumočníka a taky srovnání ruského a českého lexika z hlediska gramatiky a slovotvorby. Slovník celkem obsahuje přibližně 4400 lexikálních jednotek. Práce je napsána v ruském jazyce, pouze při porovnání ruské a české lexiky jsou uvedeny české ekvivalenty.
Abstract in different language: The thesis consists of the Russian thematic vocabulary from the field of childcare up to three years old for the needs of an interpreter. It also includes a comparison of Russian and Czech lexicon in terms of grammar and word formation. Generally the vocabulary consists of approximately 4400 lexical points. The thesis is written in the Russian language. The Czech equivalents are given only where Czech and Russian lexicon is compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Podberetska Ruslana.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Podberetska posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce119,24 kBAdobe PDFView/Open
Podberetska posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce77,13 kBAdobe PDFView/Open
Podberetska prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.