Title: Role ERP systému v podniku
Other Titles: The role of the ERP system in the enterprise
Authors: Anyalaiová, Klára
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40480
Keywords: informační systém;erp systém;swot analýza;metoda hos;mcfarlanův model
Keywords in different language: information system;erp systém;swot analysis;hos method;mcfarlan's model
Abstract: Diplomová práce se zabývá charakterizováním rolí ERP systémů. Tyto role jsou následně analyzovány v konkrétní společnosti a jsou doporučena případná zlepšení. Jako první je čtenář seznámen s obecnými pojmy z oblasti informačních systémů, především ERP systémů. K ohodnocení efektivnosti systému jsou využity metody HOS, SWOT analýza a McFarlanův model. Na základě výsledků jsou v poslední kapitole popsány doporučení pro zlepšení informačního systému společnosti.
Abstract in different language: Master's Thesis discusses the characterization of the roles of ERP systems. These roles are then analyzed in a specific company and possible improvements are recommended. The reader is the first to be acquainted with general concepts in the field of information systems, especially ERP systems. HOS methods, SWOT analysis and McFarlan's model are used to evaluate the efficiency of the system. Based on the results, the last chapter describes the recommendations for improving the company's information system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K17N0087P_DP Anyalaiova.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
DP_Anyalaiova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce221,34 kBAdobe PDFView/Open
Anyalaiova Posudek oponent BP-DP aktual 19_20-2.pdfPosudek oponenta práce223,02 kBAdobe PDFView/Open
Anyalaiova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce50,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.