Title: Analýza rizik podnikatelského projektu
Other Titles: Business Project Risk Analysis
Authors: Kříž, Marek
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Čížek Petr, Ing. Ph.D., MA
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40482
Keywords: projekt;ipm;strategie;řízení rizik
Keywords in different language: project;ipm;strategy;risk management
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik projektu. Řídit rizika projektu je velmi důležité, neboť každý projekt je spojen se specifickými riziky. Diplomová práce obsahuje popis vybrané teorie, jež souvisí s danou problematikou, a též obsahuje i praktickou ukázku toho, jak mohou být rizika v projektu řízena. Na začátku práce je nejprve uveden stručný popis dotčených společností, poté je provedena strategická analýza jedné z nich, popsán systém řízení rizik v této společnosti, dále je představen projekt včetně jeho základních plánů, a nakonec je popsáno řízení rizik v rámci popisovaného projektu. Součástí práce jsou též doporučení pro firmu, která mohou firmě pomoci lépe zvládat rizika.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on a project risk analysis. Managing of project risks is very important, because every project has some specific risks. The thesis contains description of related theory and also a practical demonstration of project risk management. Firstly, a brief description of affected companies is given at the beginning of the thesis. Then follow strategic analysis of one of them, description of company´s risk management, description of the project and it´s plan and finally also description of the project risk management. The thesis also includes recommendations that can be useful for the company´s risk management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kriz Marek.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kriz_Marek_V.pdfPosudek vedoucího práce124,3 kBAdobe PDFView/Open
kriz_marek_o (1).pdfPosudek oponenta práce215,18 kBAdobe PDFView/Open
Kriz - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce44,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.