Title: Procesní mapa, detailní procesy a SW podpora procesů \nl{}ve výrobní organizaci
Other Titles: Process map, detailed processes and SW support of processes in the production organization
Authors: Ličmanová, Aneta
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40484
Keywords: proces;procesní mapa;procesní řízení;modelování podnikových procesů;softwarová podpora;aris
Keywords in different language: process;process map;process management;business processes modelling;software support;aris
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na procesy, jejich analýzu a softwarovou podporu. Předložená práce byla zpracována ve společnosti ASSA ABLOY ES Production s.r.o. v Plzni, která se zabývá výrobou rychloběžných průmyslových vrat. Teoretická část obsahuje veškeré informace pro vytvoření druhé části práce. Praktická část se zabývá výrobní částí podniku a jsou v ní analyzovány vybrané výrobní procesy se softwarovou podporou informačního systému SAP. Cílem je analyzovat společnost včetně vybraných podnikových procesů a popsat softwarovou podporu. Pro práci bylo využito modelování podnikových procesů v programu ARIS Architect. Zmíněného cíle bylo dosaženo v jednotlivých kapitolách diplomové práce, která se skládá ze zmíněné teoretické části a následné praktické části.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the processes, thein analysis and software support. The presented work was composed in the company ASSA ABLOY ES Production s.r.o. in Pilsen, producing high speed industrial doors. The theoretical part contains all the informatiion required for forming the second part of the work. The practical part deals with the production part of the company, including the analysis of the selected production processes with software support of the SAP informatik system. The aim is to analyse the company including the selected business processes, and to describe the software support. Business processes modelling in the program called ARIS Architect was used for the thesis. The given aim was achieved in individual chapters of the diploma thesis, which is formed from the mentioned theoretical part, followed by the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace_Licmanova_Aneta-_K18N0113P.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Aneta Licmanova_ DP_Posudek vedouiho prace 2020_proces_I.pdfPosudek vedoucího práce230,06 kBAdobe PDFView/Open
licmanova Posudek oponent BP-DP aktual 19_20 (1).pdfPosudek oponenta práce223,14 kBAdobe PDFView/Open
Licmanova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce46,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.