Title: Aspekty určování výživného u nezletilých dětí
Other Titles: Aspects of Determining Alimony for Minors
Authors: Bártová, Anna
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Spurná Kristýna, JUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40499
Keywords: výživné;vyživovací povinnost;rozsah výživného;rozhodovací metody;cochem;nejlepší zájem dítěte;odůvodněné potřeby dítěte
Keywords in different language: alimony;aspects of maintenance determination;underage children;extent of maintenance;decision-making methods;cochem system;the best interest of the child;justified needs of the child
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá stanovením výživného na nezletilé děti a vyživovací povinností rodičů k dítěti. Uvádí, jaké aspekty musí soud před rozhodnutím o výživném ze strany povinného rodiče a oprávněného dítěte přezkoumat, v jakém rozsahu soud může rozhodnout a jakými metodami tak činí. V neposlední řadě poukazuje na možné změny české právní úpravy inspirované cizími zeměmi v budoucnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the determination of maintenance. It also deals with the parent's maintenance obligation to the minors, examining its origin, course, change and extinction. It states what aspects the court must examine before deciding on the maintenance, both by the obligaded parent and by the entitled child. Last but not least, it points to possible changes of the czech law system inspired by foreign countries in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_BARTOVA 2020.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bartova Anna.pdfPosudek oponenta práce146,57 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bartova Anna.pdfPosudek vedoucího práce68,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bartova Anna.pdfPrůběh obhajoby práce259,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.