Title: Možné způsoby výchovy dětí pro homosexuální páry v České republice
Other Titles: Possible ways of raising children for homosexual couples in the Czech Republic
Authors: Körnerová, Adéla
Advisor: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Referee: Ptáček Petr, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40508
Keywords: registrované partnerství;osvojení;pěstounská péče;náhradní mateřství;homosexuální pár;homoparentální rodina
Keywords in different language: registered partnership;adoption;foster care;surrogacy;homosexual couple;homoparent family
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá otázkami rodinného práva. Konkrétně se věnuje možnostem výchovy dětí pro homosexuální páry. V práci se podrobně analyzuje institut registrovaného partnerství a dále jsou rozebrány jednotlivé možnosti, které homosexuální páry mají, a to osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby, výchova biologického dítěte jednoho z partnerů a náhradní mateřství. Dále je součástí práce porovnání registrovaného partnerství, osvojení a náhradního mateřství pro stejnopohlavní páry ve vybraných zemích. Závěrem je proveden výzkum názoru společnosti na tuto problematiku.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with family law issues. Specifically, it deals with the possibilities of raising children for homosexual couples. The diploma thesis analyzes in detail the institute of registered partnership and further discusses the various possibilities that homosexual couples have, namely adoption, foster care, custody of another person, upbringing of a biological child of one partner and surrogate motherhood. The diploma thesis also includes a comparison of registered partnership, adoption and surrogacy for same-sex couples in selected countries. Finally, a research of the company's opinion on this issue is carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce696,59 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kornerova.pdfPosudek vedoucího práce48,52 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kornerova.pdfPosudek oponenta práce145,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kornerova.pdfPrůběh obhajoby práce283,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.