Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorZemanová, Lenka
dc.contributor.refereeHák Jan, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:03Z-
dc.date.available2019-1-30
dc.date.available2020-11-10T00:31:03Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-3-31
dc.identifier81258
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40522
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je podat komplexní přehled právní úpravy smlouvy o péči o zdraví v České republice. Vzhledem k šíři tématu je nutné dodat, že záměrem nebylo podat vyčerpávající výklad o právní úpravě smlouvy o péči o zdraví. Diplomová práce je rozčleněna na 3 hlavní kapitoly: (1) Smlouva o péči o zdraví v českém právním řádu, (2) Přehled právní úpravy péče o zdraví a (3) Smlouva o péči o zdraví podle NOZ. V této práci lze nalézt jednak přehledné shrnutí jednotlivých institutů smlouvy o péči o zdraví, část řešící vztah občanského zákoníku a jiných právních předpisů týkajících se péče o zdraví a současně zde lze nalézt i podkapitolu věnující se nastínění situace před přijetím nového občanského zákoníku.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpéče o zdraví smlouva pacient poskytovatel péčecs
dc.titleSmlouva o péči o zdravícs
dc.title.alternativeContract for health careen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main objective of this thesis is to give a comprehensive overview of the legal regulation of contract for health care in the Czech Republic. Given the broad scope of this issue it should be added, that the intention was not to give an exhaustive interpretation of the legislation on the contract for health care. The thesis is divided into three main chapters: (1) Contract for health care in the Czech legal order, (2) Summary of legislation of a contract for health care and (3) Contract for health care in the civil code. In this thesis summary of institutes of the contract for health care can be found, as well as the chapter concerning the relationship between the civil code and other legislation relating to health care and a short chapter describing the situation before the adoption of the new civil code.en
dc.subject.translatedhealth care contract patient provider of careen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lenka Zemanova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Zemanova L..pdfPosudek oponenta práce437,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Zemanova L..pdfPosudek vedoucího práce522,36 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Zemanova L..pdfPrůběh obhajoby práce279,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.