Title: Filozofický ústav v Plzni 1804-1849
Other Titles: Philosophical Institute in Pilsen 1804-1849
Authors: Kotorová, Dagmar
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40660
Keywords: filozofický ústav;plzeň;národní obrození;předbřeznová éra;školství
Keywords in different language: philosophical institute;pilsen;national revival;vormärz;education
Abstract: Na počátku 19. století přetrvával v Plzni tradicí zakořeněný charakter vždy věrného města. V rámci tohoto kurzu přijímala západočeská metropole veškerá vládní ustanovení, v otázkách mimoregionálního dění zachovávala poněkud letargický postoj a podléhala postupné germanizaci. Počátek proměny těchto poměrů je patrný až od 20. let 19. století, kdy plzeňská společnost začala přijímat myšlenky národního obrození a otevřela si cestu pro nový rozvoj. Toto období je úzce spjato s existencí fenoménu filozofického ústavu. Tato diplomová práce je analýzou struktury plzeňského filozofického ústavu. Specifikuje jeho roli a význam v období nastupujícího národního obrození v Plzni a přináší nový vhled do vývoje západočeské metropole v předbřeznové éře.
Abstract in different language: A notion of always faithful Pilsen (to the Habsburg dynasty) lasted in this metropolis of West Bohemia, even at the beginning of the 18th century. Because of that, Pilsen accepted all government decrees and maintained quite a lethargic attitude in the question of Bohemian politics. It also succumbed to a slow Germanization during the 18th century. The end of this trend can be traced to the beginning of the 20s of the 19th century when Pilsens society started to embrace the ideas of the Czech National Revival, which opened a possibility for a whole new development of the region.This diploma thesis is an analysis of the structure and activity of Pilsen's Philosophical Institute. It specifies its role and importance for the rise of the Czech National Revival in Pilsen and, through this topic, brings a new viewpoint of the development of the Pilsen region in the Vormärz Period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kotorova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
PV-Kotorova.pdfPosudek vedoucího práce106,86 kBAdobe PDFView/Open
Kotorova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce574,65 kBAdobe PDFView/Open
Kotorova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce243,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.