Title: Vývoj ústavní psychiatrické péče v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
Other Titles: Development of Psychiatric Care in the Czech Lands in Turn of the 19th and 20th Century
Authors: Nosková, Kateřina
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40662
Keywords: lékařství;psychiatrická péče;psychiatrická nemocnice;české země;19. a 20. století
Keywords in different language: medicine;psychiatric care;psychiatric hospital;czech lands;19th and 20th century
Abstract: Vývoj v oblasti lékařství kráčel od počátků jeho existence ruku v ruce s obecně uznávanými teoriemi, jež skrze lidské působení, určovaly směr myšlení společnosti v jednotlivých časových epochách. Velmi specifickou skupinou pacientů byli vždy osoby trpící duševními poruchami. Cílem této diplomové práce je, jak již její název napovídá, snaha podat, co možná nejkomplexnější pohled na vývoj české psychiatrické péče v ústavech pro choromyslné. Důraz je kladem především na období přelomu 19. a 20. století, jež se stalo, nejen v českých zemích, významným mezníkem pro vznik psychiatrie jako ucelené a samostatné lékařské vědy, se kterou je více, než s jakoukoliv jinou spjata ústavní péče.
Abstract in different language: The evolution in the field of medicine has been going hand in hand since its very beginnings, with common theories, which reformed social throughs across each time period. The group of psychological disordered patients has always been very unique. The purpose of this thesis, as its title suggests, is an effort to provide as much overall description of the Czech psychiatric care in an institutes for psychological disordered patients. The chosen period, mainly on the turn of 19th and 20th century, which was very important period, not even in the Czech country, for the birth of psychiatry as an individual part of medical science, which is more connected with institutional care then any other discipline.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Noskova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Noskova - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce599,09 kBAdobe PDFView/Open
Noskova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce672,49 kBAdobe PDFView/Open
Noskova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce280,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.