Title: Ilegální přechody přes jihozápadní hranice Československa v letech 1948-1960
Other Titles: The illegal crossings across the southwestern border of Czechoslovakia in 1948-1960
Authors: Judlová, Barbora
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40666
Keywords: stb;pašerák;kurýr;puč;akce kámen;ilegální přechody;třetí odboj;hranice;stráž;studená válka;komunismus
Keywords in different language: stb;smuggler;courier;coup;action stone;illegal crossings;third resistance;border;guard;cold war;communism
Abstract: Diplomová práce nejprve zrekapituluje použitou literaturu a prameny. První kapitola shrne politické souvislosti závěru druhé světové války, nástupu komunismu v Československu a činnost třetího odboje. Hlavní pozornost bude věnována ilegálním přechodům přes hranice mezi lety 1948-1960. Autorka nejprve podrobněji přiblíží tehdejší podobu hranic, pohraniční stráž a formu ostrahy hranice. Následně se bude zabývat jednotlivými případy pokusů o útěk za hranice včetně tzv. akce Kámen spojené s činností StB.
Abstract in different language: The diploma thesis first summarizes the used literature and sources. The first chapter summarizes the political context of the end of World War II, the rise of communism in Czechoslovakia and the activities of the Third Resistance. The main focus will be on illegal border crossings between 1948-1960. The author first describes in more detail the then form of the border, the border guard and the form of border surveillance. Subsequently, it will deal with individual cases of attempts to escape abroad, including the so-called Stone action associated with the activities of the StB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Barbora Judlova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
PV-Judlova.pdfPosudek vedoucího práce106,44 kBAdobe PDFView/Open
Judlova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce615,3 kBAdobe PDFView/Open
Judlova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce258,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.