Title: Nadané dítě na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Talented child at primary education
Authors: Zálomová, Tereza
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Boháčová Aneta, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40765
Keywords: nadání;talent;inteligence;nadaní žáci;identifikace nadaných žáků;integrace;rodinné prostředí;vzdělávání nadaných žáků
Keywords in different language: gift;talent;intelligence;gifted students;the identification of gifted students;integration;the family environment;the education of gifted students
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o integraci nadaných dětí do systému vzdělávání a jejich zařazení do běžných tříd. Práce je zaměřena na vztahy ve třídě, ve které jsou právě nadaní žáci, na celkové klima třídy a práci učitele.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the integration of gifted students into the educational system and their inclusion in the common classroom. The thesis is focused on classroom relationships where there are gifted students, on the overall climate of the class and on the teacher´s work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadane dite na 1. stupni ZS_Zalomova.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Zalomova_oponent.pdfPosudek oponenta práce645,33 kBAdobe PDFView/Open
Zalomova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce628,94 kBAdobe PDFView/Open
Zalomova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce225,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40765

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.