Title: Badatelské experimenty s různými materiály na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Explorational experiments with various materials on primary school.
Authors: Nováková, Hana
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40769
Keywords: experimentování;pracovní listy;vzorníky;tvořivost;výrobky;kreativita;zručnost
Keywords in different language: experimentation;creativity;craft;crafting;ware;swatch;manual skills
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá experimentováním s materiály na 1. stupni ZŠ. Experimentování jsem prováděla s žáky 3. - 5. ročníku, kde vyučuji pracovní činnosti a s různými materiály pracujeme také ve školní družině. Cílem této práce bylo, aby se žáci seznámili s vlastnostmi různorodých materiálů. Na základě získaných vědomostí o materiálech mohou správně vybírat ke svým výtvorům správné nástroje a pomůcky. A tím se někteří nebáli pracovat s méně známými materiály. Na konci celého experimentování následovalo hodnocení činnosti a tvoření výrobků ze zkoumaných materiálů.
Abstract in different language: This master's thesis is focused on experiments with various kinds of materials during manual-skills lessons on primary school. Pupils of 3rd - 5thgrade of primary school participated in this experiment. The aim was that pupils got to know about characteristics of each kind of material. They should be able to choose right tools to work with the material with that knowledge. Pupils evaluated their work, creativity and making of products from the materials at the end of the experiment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_novakova_hana.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce39,44 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce38,07 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce268,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.