Title: Badatelsky orientovaná výuka technických předmětů \nl{}na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Research-oriented education of technical subjects in elementary school
Authors: Jarábková, Lucie
Advisor: Honzíková Jarmila, Prof. PaedDr. Ph.D.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40770
Keywords: bádání;pokusy;postup;pozorování;skupiny;výrobky;žáci
Keywords in different language: experiments;groups;observation;pupils;research;ware;workflow
Abstract: V diplomové práci se zabýváme badatelsky orientovanou výukou, která je v současnosti stále častěji zařazována i do výuky základních škol. Prolíná se napříč předměty, což vede k jejich popularitě a zájmu o ně. Je především zaměřena na zkvalitnění, přiblížení a upevňování znalostí probíraného učiva. Hravou formou přibližuje problematiku, podstatu nastalé situace. Vede žáky k přemýšlení, vlastní iniciativě, samostatné činnosti a tvořivosti. Tato výuka se odráží především ve větším zájmu o danou problematiku a zároveň rozvíjí kognitivní myšlení a kreativitu každého jedince.
Abstract in different language: This thesis deals with inquiry based instruction which is more common part of educational process at primary schools. In these days i it is very popular method because of it is connection whit other subjects. The inquiry based instruction extends pupils knowledges and they can remember schoolwork better. It uses playful from and guides pupils to thinking, initiative, activity and creativity. It develops individual cognitive abilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hanzelova Lucie.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce38,07 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce41,56 kBAdobe PDFView/Open
Hanzelova protokol885.pdfPrůběh obhajoby práce309,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.