Title: Komparace výuky fyziky v České republice a v zahraničí
Other Titles: Comparison of physics education in the Czech Republic and abroad
Authors: Novák, Lukáš
Advisor: Kohout Jiří, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Masopust Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40776
Keywords: kurikulum;kurikulární dokumenty;výuka fyziky;slovinsko;rámcový vzdělávací program;timss;pisa;fyzikální olympiáda;oecd;srovnávací pedagogika
Keywords in different language: curriculum;curricula documents;physics education;slovenia;timss;pisa;physics olympiad;oecd;comparative pedagogy
Abstract: Práce se zabývá komparací výuky fyziky v České republice a ve Slovinsku. Hlavní oporou jsou kurikulární dokumenty obou států a mezinárodní šetření a výzkumy stejně jako soutěže. Práce také poukazuje na možná kritická místa kurikula u nás.
Abstract in different language: In this thesis, the physics education in the Czech Republic and Slovenia is compared. Czech and Slovenian curricula documents make the mainstay of this thesis as well as the analyses of students' achievements in international studies and olympiad. The thesis focuses on critical curricula points, too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novak_Lukas.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceniDP-L-Novak.pdfPosudek vedoucího práce214,22 kBAdobe PDFView/Open
Posudek - Novak.pdfPosudek oponenta práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Novak.pdfPrůběh obhajoby práce605,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.