Title: Cesta k moci Saddáma Husajna
Other Titles: Saddam Hussein's Path to Power
Authors: Chupíková, Veronika
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40818
Keywords: saddám husajn;irák;strana baas;nacionalismus;vzestup moci;převrat;politika;ropa;ropný průmysl;diktátor;historie
Keywords in different language: saddam hussein;iraq;baath party;nacionalism;path to power;overthrow;poltics;oil;oil industry;dictator;history
Abstract: Práce popisuje mládí Saddáma Husajna, jeho kariérní postup a politický význam před nástupem k moci. Práce také současně analyzuje vlivy působící na jeho vzestup a popisuje politickou situaci v daném období.
Abstract in different language: Thesis describes youth of Saddam Hussein, his carrer and political importance before reaching power. Thesis analyzes events affecting his rise and describes political situation in this era.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cesta k moci Saddam Husajna.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Chupikova.PDFPrůběh obhajoby práce46,5 kBAdobe PDFView/Open
Chupikova V.PDFPosudek vedoucího práce126,26 kBAdobe PDFView/Open
Chupikova O.PDFPosudek oponenta práce241,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.