Title: Česko-německé vztahy v aktuální perspektivě: oživení zaniklé obce Königsmühle
Other Titles: Czech-German relations in the current perspective: revival of the defunct village Königsmühle
Authors: Kantová, Lucie
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40825
Keywords: česko-německé vztahy;národ;národní identita;odsun;národnostní otázka;česko-německá spolupráce
Keywords in different language: czech-german relations;nation;national identity;transfer of germans;national question;czech-german cooperation
Abstract: Práce se zabývá česko-německými vztahy na festivalu Königsmühle. Zaměřuje se na transformaci lokality a chápání konceptu národní identita z pohledu návštěvníků festivalu.
Abstract in different language: The thesis deals with czech-german relations at the Königsmühle festival. It focuses on the transformation of the locality and the use of the concept of national identity from the perspective of festival visitors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kantova_Lucie_Cesko-nemecke vztahy v aktualni perspektive oziveni zanikle obce Konigsmuhle_2019_Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Kantova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Kantova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Kantova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce330,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.