Title: Analýza úspěšnosti transformačního procesu v České republice
Other Titles: Analysis of the success of the transformation process in the Czech Republic
Authors: Rybák, Roman
Advisor: Nový Miloš, Ing. et Ing.
Referee: Tesařová Vendula, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40846
Keywords: transformace;privatizace;hospodářská politika;česká republika
Keywords in different language: transformation;privatisation;economic policy;czech republic
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu úspěšnosti transformačního procesu v České republice. Cílem práce je popsat celý proces transformace, zejména jeho plánování, podstatu a strategii. V této souvislosti se práce zaměřuje hlavně na popis prvního pilíře transformace - privatizace. Na tomto základě práce pokračuje v hodnocení úspěchu řady společností. Závěrečnou fází jsou návrhy autora v oblasti hospodářské politiky, které vycházejí ze zkušeností z těchto případových studií.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis focuses on the analysis of the success of the transformation process in the Czech Republic. The aim of the work is to describe the whole process of transformation, in particular its planning, essence and strategy. In this context, the work focuses mainly on the description of the first pillar of transformation - privatization. On this basis, work continues to evaluate the success of a number of companies. The final stage is the proposals made by the author in the field of economic policy, which draw on the experience of these case studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza_transformace_Rybak_BP.pdfPlný text práce667,89 kBAdobe PDFView/Open
Rybak_Roman_v.pdfPosudek vedoucího práce129,22 kBAdobe PDFView/Open
Rybak_Roman_o.pdfPosudek oponenta práce238,87 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby rybak.pdfPrůběh obhajoby práce86,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.