Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMorávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKreuzerová, Jaroslava
dc.date.accepted2020-9-4
dc.date.accessioned2020-11-10T00:33:20Z-
dc.date.available2018-12-5
dc.date.available2020-11-10T00:33:20Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-30
dc.identifier80398
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40902
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou vybraných svátků v průběhu roku a s nimi spojenými tradicemi. Tato obecná charakteristika je doplněna o orálně-historický výzkum mapující osobité projevy dodržování těchto tradic v konkrétních rodinách respondentů. V didaktické části práce jsem navrhla originální didaktickou aplikaci s názvem "Tradinář", kterou lze aplikovat na 1. i na 2. stupni základní školy. Hlavním cílem tohoto dlouhodobého, celoročního projektu je zvýšit povědomí žáků o historickém původu a vývoji jevů jako jsou lidové tradice, zvyky a obyčeje spojené s jednotlivými svátky a začlenit je tak do jejich běžného života.cs
dc.format106 s., xlviiics
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttradicecs
dc.subjectobyčejecs
dc.subjectzvykycs
dc.subjectfolklorcs
dc.subjectklatovskocs
dc.subjecttradinářcs
dc.subjectmasopustcs
dc.subjectvelikonocecs
dc.subjectmájcs
dc.subjectpálení čarodějniccs
dc.subjectpouťcs
dc.subjectadventcs
dc.subjectvánocecs
dc.titleLidová tradice a folklór Klatovska ve vyučování dějepisu a vlastivědycs
dc.title.alternativeFolk tradition and folklore in the Klatovy region in history and homeland studies.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the general characteristics of selected holidays during the year and the traditions associated with them. This general characteristic is complemented by oral-historical research mapping the specific manifestations of observance of these traditions in specific families of respondents. In the didactic part of the work, I designed an original didactic application called "Tradinář", which can be applied at the elementary and secondary school. The main goal of this long-term, year-round project is to increase students' awareness of the historical origin and development of phenomena such as folk traditions and customs associated with individual holidays and integrate them into their daily lives.en
dc.subject.translatedtraditionsen
dc.subject.translatedcustomsen
dc.subject.translatedfolkloreen
dc.subject.translatedklatovy regionen
dc.subject.translatedtradinářen
dc.subject.translatedshrovetideen
dc.subject.translatedeasteren
dc.subject.translatedmayen
dc.subject.translatedwalpurgis nighten
dc.subject.translatedpilgrimageen
dc.subject.translatedadventen
dc.subject.translatedchristmasen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KREUZEROVA_DP.pdfPlný text práce5,97 MBAdobe PDFView/Open
Kreuzerova V.pdfPosudek vedoucího práce160,7 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzerova O.pdfPosudek oponenta práce180,84 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzerova P.pdfPrůběh obhajoby práce26,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.