Title: Analýza logistických procesů
Other Titles: Analysis of logistics processes
Authors: Koubovská, Michaela
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Rybnikár Filip, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41189
Keywords: logistika;logistické činnosti;logistické procesy;logistické technologie;úzká místa;procesní modelování;časové snímky;spaghetti diagram;procesní mapy
Keywords in different language: logistics;logistics activities;logistics processes;logistics technologies;bottlenecks;process modeling;time frames;spaghetti diagram;process maps
Abstract: Cílem této práce je analýza úzkých míst v logistice podniku a navržení jejich nápravných opatření. Podstatou práce je tvorba procesních map a časových snímků činností, které pomáhají eliminovat nebo zcela odstranit zjištěné nedostatky. K pochopení této problematiky je nezbytné se seznámit s logistickými pojmy, činnostmi, procesy, technologiemi a metodami procesního modelování, které jsou popsány v teoretické části této práce.
Abstract in different language: The aim of this work is the analysis of bottlenecks in the logistics of the company and the design of their corrective measures. The essence of the work is the creation of process maps and time frames of activities that help eliminate or completely eliminate the identified shortcomings. To understand this issue, it is necessary to get acquainted with the logistics concepts, activities, processes, technologies and methods of process modeling, which are described in the theoretical part of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Koubovska_final.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFView/Open
Koubovska_hodnoceniBP.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Koubovska.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Koubovska18082020153541.pdfPrůběh obhajoby práce475,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.