Title: Translation of economic texts from English into Czech and from Czech into English with a commentary
Other Titles: Translation of economic texts from English into Czech and from Czech into English with a commentary
Authors: Jablonská, Tereza
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Havlíčková Jana, Bc. M.B.A.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41227
Keywords: překlad;ekonomický odborný text;funkční styl;teorie překladu;idiom;modulace;marketing;překladové metody
Keywords in different language: translation;technical economic text;functional style;theory of translation;idiom;modulation;marketing;translation procedures
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na odborný ekonomický překlad z češtiny do angličtiny a naopak. V práci jsou prezentovány jednotlivé překladatelské postupy a funkční styly. Překlad dvou ekonomických knih je následně rozebírán v micro a macro analýze. Důraz je kladen především na problematiku překladu, strukturu anglických vět a srovnání překladů. Analýzy jsou doplněny o glosáře s odbornou terminologií.
Abstract in different language: The Bachelor's Thesis is focused on technical economic translation from Czech into English and vice versa. The Thesis presents individual translation procedures and functional styles. The translation of two economic books is then discussed in micro and macro analysis. Emphasis is placed mainly on the issue of translation, the structure of English sentences and the comparison of translations. Analysis are supplemented by glossaries with professional terminology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Jablonska Tereza 2020.pdfPlný text práce620,71 kBAdobe PDFView/Open
Jablonska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce537,37 kBAdobe PDFView/Open
Jablonska - oponent.pdfPosudek oponenta práce429,14 kBAdobe PDFView/Open
Jablonska - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce354,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.