Title: Inovace řezných nástrojů monolitních a jejich experimentální testování
Other Titles: Innovation of monolithic cutting tools and their experimental testing
Authors: Bouše, Karel
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bakša Tomáš, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41274
Keywords: procesní kapalina;fréza;inovace;aditivní technologie
Keywords in different language: cutting fluid;milling cutter;innovation;additive technologies
Abstract: Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši nejaktuálnějších a nejprogresivnějších řešení týkajících se monolitních řezných nástrojů z komplexního pohledu. V praktické části byly zhotoveny inovativní systémy kanálků pro přívod kapaliny pomocí AM. Následně byly vytvořeny varianty, které se porovnaly s konvenčním řešením.
Abstract in different language: The theoretical part of bachelor thesis is focused on searching the most current and the most progressive solutions of monolithic cutting tools from comprehensive point of view. In the practical part innovative channel systems for liquid supplies using additive technologies were designed. Subsequently, thanks to designed systems new possible variants were directly compared to conventional solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KB_final_.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rozhodnuti o zverejneni KP_Bouse.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP700,06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Oponentni posudek BP Bouse.pdfPosudek oponenta práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Bouse.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Bouse.PDFPrůběh obhajoby práce576,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.