Title: Analýza syntaktických chyb v písemných projevech středoškoláků
Other Titles: Analysis of syntactic errors in written highschools students speeches
Authors: Burgerová, Eva
Advisor: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Referee: Salcmanová Eva, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41329
Keywords: syntax;satzarten;einfacher satz;komplexer satz;parataxe;hypotaxe;satzglieder;prädikat;subjekt;objekt;adverbiale bestimmung;prädikativ;attribut;beisatz;analyse der syntaktischen fehler
Keywords in different language: syntax;sentence types;simple sentence;compound/complex sentence;hypotaxes;parataxes;sentence article;predicate;subject;object;adverbial;attribute;apposition;analysis of syntactic errors
Abstract: Bakalářská práce "Analýza syntaktických chyb v písemných projevech středoškoláků" se zabývá základními syntaktickými jevy. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Jejím cílem bylo zjistit, jak žáci středních škol ovládají základní syntaktické jevy.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Analysis of syntactic errors in written highschools students speeches" is dealing with basic syntactic phenomena. The thesis is divided in two parts, theoretical and practical. The aim of the thesis was to discover, how the students of high schools control basic syntactic phenomena.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burgerova Eva - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Burgerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce89,31 kBAdobe PDFView/Open
Burgerova_op.pdfPosudek oponenta práce94,34 kBAdobe PDFView/Open
Burgerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce643,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.