Title: Trestný čin vražda novorozeného dítěte matkou
Other Titles: Crime of murder newborn baby by its mother
Authors: Růžičková, Michaela
Advisor: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41417
Keywords: vražda;vražda novorozeného dítěte;novorozené dítě;matka;bezprostředně;po porodu.
Keywords in different language: murder;murder of a newborn child;newborn child;mother;immediately;after birth.
Abstract: Hlavním zaměřením diplomové práce je problematika trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou. Mimo úvodu a závěru, je práce rozdělena do dalších sedmi kapitol. Práce obsahuje historický exkurz právní úpravy tohoto trestného činu od druhé poloviny 19. století. Stěžejní část diplomové práce je věnována rozboru skutkové podstaty obsažené v ust. §142 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a problematice dokazování. Dále se práce zabývá trestní odpovědností pachatelky a sankcemi, které je pachatelce možné uložit. V diplomové práci není opomenuta ani kapitola věnující se komparaci naší právní úpravy se zahraniční úpravou.
Abstract in different language: The main aim of this master thesis is the theme of the crime of the murder of a newborn child by his mother. Except for the introduction and conclusion, the thesis is divided into seven chapters. The thesis contains a historical excursion of the legal regulation of the murder of a newborn child by his mother since the second half of the 19th century. The main part of the thesis is devoted to the analysis constituent element of the new-born child murder committed by his mother and the issue of proving a crime. Besides other things, the thesis deals with the criminal responsibility of the offender and the sanctions that can be imposed on the offender. The diploma thesis does not omit the chapter devoted to comparison with foreign legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Ruzickova.pdfPlný text práce783,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP Ruzickova-vrazda NDM.pdfPosudek oponenta práce57,21 kBAdobe PDFView/Open
PosudekDP-Ruzickova.pdfPosudek vedoucího práce119,91 kBAdobe PDFView/Open
pr. Ruzickova.pdfPrůběh obhajoby práce284,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.