Title: Obchod s lidmi - právní (ne)úprava kuplířství
Other Titles: Trafficking in human beings
Authors: Sobotová, Veronika
Advisor: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41419
Keywords: prostituce;kuplířství;obchodování s lidmi;sex;sexuální služba;trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Keywords in different language: prostitution;pimping;trafficking in human beings;sex;sex service;offences against human dignity in sexual scope
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou, jež je vyvolána nedostatečnou právní úpravou v oblasti prostituce a kuplířství. V prvé řadě je provedena analýza historické i platné právní úpravy na území České republiky i v zahraničí. Následně jsou vymezeny modely přístupů států k regulaci prostituce a jevů s ní souvisejících. Dále se práce zaměřuje na rozbor judikatury, díky níž poukazuje na až absurdní situace vyvolané absencí právní úpravy. Na závěr poskytuje nástin vhodné právní úpravy v oblasti dobrovolné prostituce, jenž se týká zejména prostitutek a kuplířů.
Abstract in different language: This thesis focuses on the problem caused by the aforementioned insufficient legislation on prostitution and the pimping and pandering law. The first part of the work analyzes the historical and contemporary legislation related to this topic both in the Czech Republic and abroad. Afterward, models of regulation of prostitution and related phenomena are introduced. The work also contains an analysis of the Czech case law, which helps to identify the divergent views of the courts and to point out the absurd situations caused by the lack of applicable law. Last but not least, de lege ferenda considerations are introduced in the thesis, being focused on prostitution, pimping, and pandering.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobotova Veronika - DP - Obchod s lidmi - pravni (ne)uprava kuplirstvi.pdfPlný text práce832,02 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP Sobotova-prostituce.pdfPosudek vedoucího práce56,55 kBAdobe PDFView/Open
PosudekDP-Sobotova.pdfPosudek oponenta práce119,8 kBAdobe PDFView/Open
pr. Sobotova.pdfPrůběh obhajoby práce289,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.